Main PageTroubadours' ListingMore Works by Aimeric de Belenoi

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Selh que promet a son coral amic
Son servizi, quan lo ve benanan,
Ni - l perpara, no fa ges esfors gran;
(pero no - n dic qu'azautimens no sia);
Mas qui l'amic a - ls grans ops accoria,
Aisso - m parri' esfortz e benestansa,
E seria complida l'amistansa.

Per vos, dona, que - m promezes, o dic,
Vostre secors ab amoros semblan,
Qu'ieu m'estava suau e mens d'afan;
Aras m'avetz, en fe et en paria,
Emblat mon cor, e sufretz que m'aucia
D'un dous dezir plen de desmezuransa,
Don a mos jorns non partrai m'esperansa.

En vos se mes, e de me se partic
Quan vos traixes la blanca man de - l guan,
E remas lai, mos cors, don' en lian,
Rics e joyos, en vostra senhoria;
E quar de vos no ssi part nueit ni dia,
Hieu muer d'ira, d'envey' e de pezansa,
Quar ses mi es en tanta benanansa.

Lo braus respos, dona, m'espaoric,
Que mi fezes, apres d'un belh semblan;
Per qu'ieu no - m part de vos, ni - us venc denan:
Qu'em pessan suy ab vos, e si - us vezia
Vostre bel cors, d'enveya m'auciria.
Pero, mais vuelh lai murir ses duptansa,
Que viure sai en tan greu malanansa.

Li belh semblan amoros, aut e ric,
E - l dous esguar, e - l franc dig benestan
De vos, per qu'ieu met autras en soan
Endreg d'amar, salva lur companhia,
An dins mos huelhs per meig faita lur via,
Don m'an emblat lo sen e la membransa,
Per qu'ieu no viu ab joy, mas per semblansa.