Main PageTroubadours' ListingMore Works by Aimeric de Belenoi

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

S'a midons plazia,
Cui am ses bauzia,
Guay descort faria,
Que l'enviaria,
E si - lh retrazia
Cossi nueg e dia
S'amors m'aucizia --
E no - y truep guandia;
Quar ja no - m guerria
Nulh' autra que sia,
Mas vos, douss' amia;
Gensor no - n say mia.

Mal ay
Que - m fay
Tan gran erguelh dire
De lay
On ay
Mon major dezire.
Maltray
Mi play
Sol qu'il me denh rire.
Mal fay
Qui - l jay
No vol ni dezire
Donc mai
No say
Quom ieu la remire:
Querray
Retray
Quo - l sia jauzire.

Qu'a - l sieu pays
Estau aclis,
Mos mas jonhs ambedos;
Qu'anc pellegris
De paradis
No fon tan enveyos,
Quon ieu servis
Son belh cors lis,
E de gentas faissos,
E que auzis
So qu'ieu l'ai quis,
(qu'adoncx seria joyos)
E no - ns partis
Nulhs fals devis
Ni - ns lunhes ambedos:
Que anc Hyris
Jorn de Biblis
No fo tan enveyos;

Ni Blanca--flor
Tan greu dolor
Per Flori non senti,
Quan de la tor
L'emperador
Per s'amistat eyssi,
Qu'ieu per amor
De la gensor
Vas cuy ieu vau cor cli,
Tan gran tristor
Senes secor --
E per tal no - m defuy
De sa valor
Ai gran paor,
Quar ges no - s tanh a mi;
Mas ges amor
Segon ricor
No vay, mas a - l plus fi.

Per que ieu dic
Que - l cors no - s n'estraya
Enans m'afic
Tro qu'elha merrce m'aya.
Si per amic
Mi tengues la plus gaya,
Fag m'agra ric
Mielhs que qui - m dones Blaya.
E qui se gic
D'amar, mala ho faya
Per folh m'en dic
D'avol gent no veraya

Na India, qui que - n crit ni que - n braya,
La genser es d'aitan quo - l sollelhs raya,
E tan quan val Na Brayla - l plus veraya;
E son ric pretz, quar no - l tenh ni - l camaya,
Ylh lau mon chan, e prec li fort que - l playa.

Descortz, vai t'en tot dreg ad espero
A lieys, don fas los digz e - ls motz e - l so,
E qui ama de cor, ses trassio --
Dieus li - n don joy d'amor, e de gaug pro.