The Democratic Republic of Poetry
Aimeric de BelenoiTroubadoursProsodyHelpAnamorphisms

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Consiros, cum partitz d'amor,
Chant mesclatz de joy e de plor,
Quar dols e plors e pietatz
Mi ve de - l comte, mo senhor,
Que es per Dieu servir crozatz;
Et ai joy quar Dieus l'enansa
E vol que la crestiandatz
Torn per luy en alegransa;
E sia - n Dieus grazitz e lauzatz.

E pus Dieus, per sa gran doussor
Nos baylha tal capdelhador,
Ben es recrezens e malvatz
Qui rema, e partitz d'onor,
E qui vai grazitz et honratz;
Que l'anars es esperansa
De ben e de joy e de gratz
E de valor e d'onransa,
E desliuramens de peccatz.

Que - l conquist que nostr'ansessor
Conquisteren, Terra Major,
Perdem, qui no - l secor viatz,
E - l crotz on Jhesus pres dolor
E mort, e - y fo per nos levatz.
E qui sai rest' en balansa,
Si n'a poder, e - l te foudatz
D'anar a sa desliuransa,
. . . si a Dieu platz.

Qu'aissi cum son princep aussor
E Dieus lur a dat mais valor,
Es qui rema pus encolpatz;
E qui, per creysser sa ricor,
Quant auzira - ls autres passatz
Resta e los dezenansa,
Contra Dieu s'es aconselhatz,
E Dieus penra en venjansa,
Tal qu' e - l corn de - l taulier n'er matz.

Molt devon esser ses paor,
Segur e bon guerreyador
Silh qu'iran, qu'ades er de latz
Saynt Jorgi, e Dieus er ab lor,
Que los a absoutz e mandatz.
E qui murra, ses duptansa
Er e - l cel martir coronatz,
Que - l Senher l'en fay fiansa
Qu'es Dieus e Reis et Hom clamatz.

Selh cui Dieus det sen e vigor
Et a de totz bos pretz l'onor,
Qu'es coms et er reys apellatz,
Ajuda premiers e secor
A - l sepulcre on Dieus fo pauzatz.
E Dieus, per sa gran pitansa,
Si cum es vera Trinitatz,
Lo guit e - l fass' amparansa
Sobre - ls fals Turcx desbatejatz.

E qui a - l desliurar non cor,
Greu sera per lui desliuratz;
E greu n'aura Dieus membransa
D'aquelhs per cuy es oblidatz,
Que reston a sa pezansa
Per mal far, e non ges per patz.