Main PageTroubadours' ListingMore Works by Aimeric de Belenoi

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Nulhs hom no pot complir adrechamen
So qu'a en cor, si tot quan el eis fai
No - l sembla pauc, ni am'ab cor veray
Pus que cuja amar trop finamen:
Qu'aytals cujars descreys, e l'autr'enansa.
Mas ieu non am ges per aital semblansa,
Ans jur per lieys cui tenc a - l cor plus car,
Qu'on plus fort l'am, la cug petit amar.

Petit l'am ieu, segon so qu'ieu enten:
C'onor ni be, mas tan quan l'am, non ai,
E, s'ieu l'ames tan cum a lieys s'eschai,
Ieu fora reys d'amor e de joven
E de ricx fagz, (mas hom non a honransa
Par a - l sieu pretz); pero, tan gran pezansa
N'ai e mon cor, car los fagz non puesc far,
Que - ls mals qu'ieu trai degra per faigz comtar.

Qu'aysselh que vol, e no pot, per un cen
Trai pejor mal que selh que pot e fai:
Car lo poders apodera l'esglay,
Que tolh a - l ric l'amoros pessamen.
Mas silh, en cui ai tota m'esperansa,
Val tant, qu'ilh sap ab tan fin'acunhdansa
Conquerre pretz e si eissa guardar,
Qu'anc pauc ni trop no fetz de nulh afar.

Quant e mon cor remir son belh cors gen,
Lo dous pessars m'abelhis tant, e - m plai,
Qu'ab joy languisc; e quar hieu non l'am mai,
Muer de dezir, on plus l'am coralmen:
Que tan volgra que - m cregues s'amistansa,
Tro qu'ieu muris, ho qu'ylh n'agues pitansa;
Que - l joys d'amor, quan dona - l vol donar,
Non pot, mas tan quant hom l'ama, pujar.

Ni - l dos no val a sselluy que lo pren
Re, mas aitan quan s'en dona de jai;
Doncx, si - s penssa midons lo joy qu'aurai
De - l sieu ric do, s'en lieys Merces dissen
(qu'estiers non ai de re nulha fiansa),
Ylh e Merces faran bon' acordansa:
Car Merces fai ric dur cor acordar
Ab lial cor, vencut per sobramar.

Vas la bella N'Elionor t'enansa
Chansos, qu'en lieis pren bos oretz meilluransa;
Qu'eu te tramet a lieis per meillurar,
E se t'aizis, poiras segur anar.

E si - s dona nuill regart a - passar,
E nom de foill, vai, e no - t cal doptar.