Main PageTroubadours' ListingMore Works by Aimeric de Belenoi

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Per Crist s'ieu crezes Amor,
Tornat m'agr'en la folhor
En que - m solia tenir:
Que pe - ls huelhs m'anet ferir,
Quant li obri mon coratge,
A - l cor, d'un amoros semblan
Que - m venc d'un guay cors benestan.
Mas ja mais, s'ab mi no - s jura
No - i poira intrar segura.

E pero, tan gran doussor
Ai a - l cor, d'una honor
Que - m fes silh -- quals non aus dir --,
Quan me vi de si partir,
Qu'entrubert tenc mon coratge
Per prendre tal joy, o plus gran.
Que, quan trays la man de son guan,
Frays de - l cor la serradura,
E - i mes per guarda Mezura.

Mas puois, quan ieu vinc d'alhor,
Mezura no - y ac valor:
Qu'ab plazers la - n fes yssir
Silh que - m pot, si - s vol, aucir,
E mes si e mon coratge
Tan fermamen, rizen joguan,
Qu'alre no ' l quier, ni no - l deman;
Qu'en lieys remirar s'atura
Mos cors, que d'als non a cura.

Regardan la vey gensor,
E pensan la truep malhor:
Qu'amar si fai e grazir
Per vezer e per auzir.
E si - l met Dieus en coratge
(que sol per merce fass' aitan),
Que - l plassa qu'ieu l'am ses engan,
Merces aura sa dreitura,
Et ylh amic ses falsura.

S'ieu no suy a ssa ricor
Pro ricx per fin amador,
Mi pot sivals retenir:
Qu'ieu sai celar e suffrir
Franchamen, de bon coratge,
So que tanh a leyal aman,
E port a lieys honor tan gran:
S'ab sa ricor la mezura,
Ricors li fara franchura.

A la pro reina prezan
T'en vay, chansos, e t'atura,
Qu'ab lieys tota res melhura.