Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran d'Alamano

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Amicx Guigo, be-m asaut de ton sen,
Car de mestiers vols apenre cals so!
Que trotiers fus una longa sazo!
Pueis auzi dir que pugiest a siruen,
Qu'enblauas buous, bocxs, fedas e moutos!
Pueys fus ioglars de dir vers e chansos!
Ar iest poiatz a maior onramen,
Que-l conzs n'a fag cauaier saluatie.

E can iras, Guigo, cridar la gen,
Gelozia cridaras per Meisso,
E cobeitat per lo duc de Torcho
E Miullon per parlar sotilmen,
E per beure sel cuy es Cortesos,
E per engan cel de cui es Salos,
E cridaras Lunel per sobresen,
E Castelnou per ceb' e per formatie.

Aiso crida, Guigo, totas sazos,
Tro que crides: proeza per los pros
Caualier layt, trop es de donar len
A foc, a foc, per restaurar paratie.

Si crit, Bertrans, per cels que son valen,
No-m cal cridar per vos Alamano,
Qu'ieu vey tot l'an ses honor e ses pro
C'anatz la cort de Proensa seguen!
E non es faytz per vos condutz ni dos,
Pero de motz vernassalhs, enueios
No sap nulhs homs mielhs de vos far paruen,
E ia per me non perdatz vostr' uzatie.

Vostre frayre, Bertram, al partimen
Parti e pres per que-l ten hom per pro:
Qu'el pres tot co que tanh ad home bo
E layset vos tot co c'om maluat pren!
Qu'el vos layset de tota valor blos,
Mal vos laisset et tot be vos secos:
Gran maluestat ab croy captenemen,
E gran cors flac farsit d'auol coratie.

Qi qe crit proeza per los pros,
Eu cridarai auolessa per uos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E cridarai flaqesa e uolpilatge.