The Democratic Republic of Poetry
Bertran d'AlamanoTroubadoursProsodyHelpAnamorphisms

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Una chanzon dimeia ai talan
Q'ieu la fassa ab gai sonet cortes,
E ges d'aitant no mi for' entremes,
Mas forza m'en amors e m'o enanza
Per la bella q'es tant pros e valens!
Q'eu non l'aus dir com m'auci ab turmenz!
Per q'il dirai chantan ma malananza.

Lo primer jorn q'ieu vi son cors prezan,
Anz qe-m partis denantz leis, m'ac conques
Sa granz beutatz e si lazat e pres
C'anc pois non saup que si fos benananza!
Tant sui destreitz d'angoissos pensamenz
Car nom mi val merces ni chauzimenz,
E ja totz jornz dobla ma deziranza.

Mas can remir son bel cors ben istan,
No-m meravill s'en grant error m'a mes,
Car sa beutatz es . . .
E sos fiz pretz e sa gai' acoindanza!
Al sieu lauzar non sui eu pro sabenz!
Mas aitals es c'obs no-i ha mais ni menz,
C'on nom pot meils fazonar per semblanza.

Al sieu ric pretz no sui eu pro valentz,
Mas s'om valgues per amar coralmenz,
Ben istera egal en la balanza.

Del comte sai mo segnor veramenz
Que chi fara, e-l chantz no-n valra meintz,
E per mo mal o chantara en danza.