The Democratic Republic of Poetry
Bertran d'AlamanoTroubadoursProsodyHelpLinks

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

De la ssal de Proenza-m doill
Car al meu port no-n passa re,
E car no i prenc zo qe soill
Fort m'enueia, cascus o cre.
Mais segners faill qe-ls seus descor',
E qant pot ben auer lur cor
E bon' amor de tot son cumunal,
Qe nuls trazaurs a senor tan no val.

La sal an mes a tan gran for
Per q'eu tem fort e tem ancor
Qe-l proverbis q'es tan diz torn en mal:
Condugz ab carn totz es perdutz per sal.

Qi aital ortolan acoil,
Paor deu auer per ma fe,
Que no-il faria mal en l'oill
Ren q'aia de ben entorn se!
Mas cre q'el o fai per demor
Car taliet cen nauz part son tezor,
E no-us cuides q'el o fassa per mal,
Car a totz part son auer per egal.

En Bonafaci a ric cor
E non es ges cassatz el cor,
Qu'el don'als seus e los garda de mal!
Per que li son trastuit bon e lial.

Sel ques a comparatz a troill
Nos tenon sai estret lo fre,
E nos tenon lo cap el soil,
E no-i trobam nulla merce!
Mas non es senblanz ges encor
Qe getez sos enemics for
De sa terra, on li fazion mal,
E-ls francs baros degra far altretal.

De la sal non an ges per lor,
Anz li son tuit li autre for,
Que non n'an trait ensems un plen grazal,
Don pro uerbis e pesatges pauc val.

Qi mal semena mal coill,
E qi mal penza mals li ve,
E qi mal mi fai mal li voill
E prec Dieu que de mal l'estre!
Don d'aisso m'alegr' e-m demor,
E n'ai gran plazer e mon cor,
Qe Dius non gic a venjar ben ni mal,
Per qu'en seran tuit venjat tal e tal.

Flacs baros, viz eus metes for
Descoratz, e noi ontasses cor,
E membre vos del cor de la sal,
Si non, ja mais non seretz Proenzal.