Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire d'Alvernha

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Lo fuelhs e-l flors e-l frugz madurs,
Quan es sazos,
M'es ioys e gaugz m'adutz,
E-l retins per plas e per murs
Dels auzelhos
E-l ros qu'el ram relutz,
Qu'entendemens
Mi ven e voluntatz
D'esser sabens
De mais en mielhs assatz.

Quar ses gaug grans sabers ni purs
Ni gienhs ginhos
Non er aut elegutz!
Per que ie-m cre en cent augurs
Iauzens ioyos
E iauzens mantengutz
Contra tals gens
Cuy falh sciens' e patz:
Envj encens
Sobre-ls enamoratz.

Qu'ab lo plus gent ioy vau segurs
Qu'anc entre nos
Sai fos aparegutz,
E no mi tenran dan digz durs
D'omes iros
Ni lauzengiers lengutz!
Que-l senatz sens
No-s camja ni-lh beutatz
Don sui iauzens,
De bon'amor amatz.

E sembla-m ben els ditz escurs
Et en razos
De dir ses motz romputz!
De que cove que mot mellurs
Tu, cuy det sos
E motz far mentaugutz!
Que-l mai manens
D'autruy part pert viatz
Bos covinens,
Pus no-y ren dels dos gratz.

Mas de mi non auja rancurs,
Que cobeytos
Suy sobre-ls autres drutz
D'esquivar contra fals tafurs
E d'amoros
Esser e ben volgutz!
Quar si trop tens
Mi fes fals'amistatz
Ia-m sent tenens,
De fina afinatz.

E quals qu'an contr'amar periurs,
Ieu serai bos
Ves l'amor que-m condutz,
E francs e ferms en mos aturs,
E-lh sospeyssos
Er en los sieus aiutz!
Don sapiens
Suy e mai melhuratz
D'autres sinc cens
D'amor enamoratz.

Que cum l'aurs resplan e l'azurs
Contra-l fer ros
Desobre los escutz
Mi det do, tro lai ont es Surs,
Qu'ieu sobriers fos
Als grans et als menutz
Dels esciens
De trobar ses fenhs fatz,
Don sui grazens
Ad aquilh don m'es datz.