Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire d'Alvernha

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

L'airs clars e-l chans dels auzelhs
La flors frec'e-l fuelha
Que s'espan per los brondelhs
--E-l vertz herba bruelha--
Mi mostra d'esser ysnelhs
Q'un vers non-clus cuelha,
Tal que-l sos sia novelhs,
Que-l chant qui ia-s vuelha!
Per qu'ara chanten cavallier,
Que chans aporta alegrier,
E pert de son segle lo mays
Qui seguon sazo non es guays.

Qu'ira ni grans cossiriers
Non obra boneza,
Qu'ans es dans e destorbiers:
Non obra proeza!
Que, cum totz mals encombriers
Mou de cobezeza,
Atressi sortz totz faitz niers
D'embronquar, qui-l veza.
Doncx qui de gaug a dezirier
Ben tengua a dreyt so semdier
E l'ir' e l'avol parven lays
Als malvatz ni als sers savays.

Mas dels dos ioys es ops sens
E reconoyssensa,
E l'us es abaissamens
E l'autre creyssensa.
E s'oms es lo mon seguens
Vir se on mais l'agensa,
Qu'ayselh sos faitz es grazens
Qu'es ses repentensa!
Qu'aital es de gaug ufanier
--Qui-lh sec e defug l'autr'entier--,
Cum del can cuy cazec del cays
La carns, quan l'ombr' el'aigua-l trays.

Perque qui del ioy munda
S'apropch'e e s'aferma
Si: era-l terras, non l'a,
Que, quan creys mais, merma!
Quar, s'amors fon bona ia,
Qui no-m pliu ni-m ferma,
Que no m'o menta dema,
Don l'amars s'azerma
Fors cum volva a descordier
Ieu no sai! mas e sent e quier
L'amor on non a ren biays,
On ma bon'esperansa-m pays.

Que-l sieus ioys gensetz esjau
Selhuy qui-l s'autreya
Senes fenh'e semblant brau
E ses vair'enveya
Qu'ades a quasqun iornau
Sai viu e verdeya
Sa valors ab ver lonc lau,
Cuy totz pretz sopleya!
Que, cum resplan roz'en rozier
Gensetz d'autra flor de vergier,
Sobra sobre totz ioys sos iays
Del maior gaug qu'anc nasc ni nays.

Lo vers chant, qui-l sabra, ses brays,
On mot mi platz de qui mas bays.