home page ?


Amors, enquera.us preyara
Que.m fossetz plus amoroza,
C'us paucs bes desadolora
Gran re de mal ! e paregra
S'era n'aguessetz merce.
Car de me no.us en sove
Mas e.m pes qu'enaissi.m prenha
Com fetz al comensamen,
Can me mis al cor la flama
De leis que.m fetz estar len,
C'anc no m'en detz jauzimen.

Mout viu a gran aliscara
Et ab dolor angoissoza
Selh cui totz tems assenhora
Mala domna ! qu'eu m'estegra
Jauzens, mas aissi m'ave
Que leis cui dezir, no cre
Qu'eu l'am tan c'a mi covenha
L'onors ni.l bes qu'eu n'aten!
Et a.n tort, c'als no reclama
Mos cors mas leis solamen
E so c'a leis es plazen.

Totz tems de leis me lauzara,
S'era.m fos plus volontoza,
C'amors, qui.l cor enamora,
M'en det - mais no.m n'escazegra
Non plazers, mas sabetz que
Envey' e dezir ancse
E s'a leis platz que.m retenha,
Far pot de me so talen,
Melhs no fa.l vens de la rama
Qu'enaissi vau leis seguen
Com la folha sec lo ven.

Tant es fresch' e bel' e clara
Qu'amors n'es vas me doptoza ,
Car sa beutatz alugora
Bel jorn e clarzis noih negra!
Tuit sei fait on mielz cove,
Son fin e de beutaz ple!\
No.n dic laus, mas mortz mi venha
S'eu no l'am de tot mo sen !
Mas, domn', Amors m'enliama,
Que.m fai dir soven e gen
De vos manh vers avinen.

Doussa res, conhd' et avara,
Umils, franch' et orgolhoza,
Bel' e genser c'ops no fora,
Domna, per merce.us queregra,
Car vos am mais c'autra re,
Que.us prezes merces de me,
Car tem que mortz me destrenha,
Si pietatz no.us en pren.
E s'eu mor, car mos cors ama
Vos, vas cui res no.m defen,
Tem que i fassatz falhimen.

Soven plor tan que la chara
N'ai destrech' e vergonhoza,
E.l vis s'en dezacolora,
Car vos, don jauzir me degra,
Pert, que de me no.us sove .
E no.m don Deus de vos be,
S'eu sai ses vos co.m chaptenha,
C'aitan doloirozamen
Viu com cel que mor en flama !
E si tot no.m fatz parven,
Nulhs om menhs de joi no sen .