home page ?


Conortz, era sai eu be
Que ges de me no pensatz,
Pois salutz ni amistatz
Ni messatges no m'en ve.
Trop cuit que fatz lonc aten,
Et er be semblans oimai
Qu'eu chasse so c'autre pren,
Pois no m'en ven aventura.

Bels Conortz, can me sove
Com gen fui per vos onratz
E can era m'oblidatz,
Per un pauc no.n mor desse
Qu'eu eis m'o vauc enqueren
Qui.m met de foudat em plai ,
Can eu midons sobrepren
De la mia forfaitura .

Per ma colpa m'esdeve
Que ja no.n sia privatz,
Car vas leis no sui tornatz
Per foudat que m'en rete.
Tan n'ai estat lonjamen
Que de vergonha qu'eu n'ai,
Non aus aver l'ardimen
Que i an, s'ans no m'asegura.

Ilh m'encolpet de tal re
Don me degra venir gratz.
Fe qu'eu dei a l'Alvernhatz,
Tot o fi per bona fe.
E s'eu en amar mespren,
Tort a qui colpa m'en fai,
Car, qui en amor quer sen,
Cel non a sen ni mezura .

Tan er gen servitz per me
Sos fers cor, durs et iratz,
Tro del tot si' adoussatz
Ab bels dihz et ab merce!
Qu'eu ai be trobat legen
Que gota d'aiga que chai,
Fer en un loc tan soven,
Tro chava la peira dura.

Qui be remira ni ve
Olhs e gola, fron e faz,
Aissi son finas beutatz
Que mais ni menhs no i cove,
Cors lonc, dreih e covinen,
Gen afliban, conhd' e gai.
Om no.l pot lauzar tan gen
Com la saup formar Natura.

Chansoneta, ar t'en vai
A Mo Frances, l'avinen,
Cui pretz enans' e melhura

E digas li que be.m vai,
Car de Mo Conort aten
Enquera bon' aventura .

Play the original melody

Can't hear anything? Click here to download the original melody (MIDI).