home page ?


Can l'erba fresch' e.lh folha par
E la flors boton' el verjan ,
E.l rossinhols autet e clar
Leva sa votz e mou so chan,
Joi ai de lui, e joi ai de la flor
E joi de me e de midons major!
Daus totas partz sui de joi claus e sens,
Mas sel es jois que totz autres jois vens.

Ai las com mor de cossirar
Que manhtas vetz en cossir tan :
Lairo m'en poirian portar,
Que re no sabria que.s fan .
Per Deu, Amors be.m trobas vensedor:
Ab paucs d'amics e ses autre senhor.
Car una vetz tan midons no destrens
Abans qu'eu fos del dezirer estens

Meravilh me com posc durar
Que no.lh demostre mo talan.
Can eu vei midons ni l'esgar,
Li seu bel olh tan be l'estan:
Per pauc me tenh car eu vas leis no cor.
Si feira eu, si no fos per paor,
C'anc no vi cors melhs talhatz ni depens
Ad ops d'amar sia tan greus ni lens .

Tan am midons e la tenh car,
E tan la dopt' e la reblan
C'anc de me no.lh auzei parlar,
Ni re no.lh quer ni re no.lh man.
Pero elh sap mo mal e ma dolor,
E can li plai, mi fai ben et onor,
E can li plai, eu m'en sofert ab mens,
Per so c'a leis no.n avenha blastens.

S'eu saubes la gen enchantar,
Mei enemic foran efan,
Que ja us no saubra triar
Ni dir re que.ns tornes a dan.
Adoncs sai eu que vira la gensor
E sos bels olhs e sa frescha color,
E baizera.lh la bocha en totz sens,
Si que d'un mes i paregra lo sens.

Be la volgra sola trobar,
Que dormis, o.n fezes semblan,
Per qu'e.lh embles un doutz baizar,
Pus no valh tan qu'eu lo.lh deman.
Per Deu, domna, pauc esplecham d'amor!
Vai s'en lo tems, e perdem lo melhor
Parlar degram ab cubertz entresens,
E, pus no.ns val arditz,valgues nos gens

Be deuri'om domna blasmar,
Can trop vai son amic tarzan,
Que lonja paraula d'amar
Es grans enois e par d'enjan,
C'amar pot om e far semblan alhor,
E gen mentir lai on non a autor.
Bona domna, ab sol c'amar mi dens,
Ja per mentir eu no serai atens .

Messatger, vai, e no m'en prezes mens ,
S'eu del anar vas midons sui temens .

Play the original melody

Can't hear anything? Click here to download the original melody (MIDI).