home page ?


Amors, e que·us es vejaire
Trobatz mais fol mas can me
Cuidatz vos qu'eu si' amaire
E que ja no trop merce
Que que.m comandetz a faire,
Farai o, c'aissi.s cove!
Mas vos non estai ges be
Que.m fassatz tostems mal traire.

Eu am la plus de bon aire
Del mon mais que nula re!
Et ela no m'ama gaire!
No sai cossi.s esdeve
E can plus m'en cuit estraire,
Eu no posc, c'Amors me te.
Traitz sui per bona fe,
Amors, be.us o posc retraire

Ab Amor m'er a contendre,
Que no m'en posc estener,
Qu'en tal loc me fai entendre
Don eu nul joi non esper
Anceis me fari' a pendre
Car anc n'aic cor ni voler!
Mas eu non ai ges poder
Que.m posca d'Amor defendre.

Pero Amors sap dissendre
Lai on li ven a plazer,
E sap gen guizardo rendre
Del maltraih e del doler.
Tan no.m pot mertsar ni vendre
Que plus no.m poscha valer,
Sol ma domna.m denhes vezer
E mas paraulas entendre.

Qu'eu sai be razon e chauza
Que posc' a midons mostrar:
Que nuls om no pot ni auza
Enves Amor contrastar!
Car Amors vens tota chauza
E forsa.m de leis amar!
Atretal se pot leis far
En una petita pauza

Grans enois es e grans nauza
Tot jorn de merce clamar!
Mas l'amor qu'es en me clauza,
No posc cobrir ni celar.
Las mos cors no dorm ni pauza
Ni pot en un loc estar,
Ni eu no posc plus durar
Si.lh dolors no.m asoauza.

Domna, res no vos pot dire
Lo bo cor ni.l fin talan
Qu'e.us ai, can be m'o cossire,
C'anc re mais non amei tan.
Tost m'agran mort li sospire,
Domna, passat a un an ,
No.m fos per un bel semblan,
Don si doblan mei dezire .

No.n fatz mas gabar e rire,
Domna, can eu re.us deman!
E si vos amassetz tan ,
Alres vos n'avengr' a dire .

Ma chanson apren a dire,
Alegret! e tu, Ferran,
Porta la.m a mo Tristan,
Que sap be gabar e rire .

Play the original melody

Can't hear anything? Click here to download the original melody (MIDI).