home page ?


Tuih cil que.m preyon qu'eu chan,
Volgra saubesson lo ver,
S'eu n'ai aize ni lezer.
Chantes qui chantar volria,
Qu'eu no.n saup ni chan ni via,
Pois perdei ma benanansa
Per ma mala destinansa.

Ai las com mor de talan
Qu'eu no dorm mati ni ser,
Que la noih, can vau jazer,
Lo rossinhols chant' e cria,
Et eu, que chantar solia,
Mor d'enoi e de pezansa,
Can au joi ni alegransa.

D'amor vos dirai aitan:
Qui be la saubes tener,
Res plus no.n pogra valer.
Per Deu mout fo bona.lh mia,
Mas no.m duret mas un dia!
Per qu'es fols qui ses fermansa
Met en amor s'esperansa.

Amors m'a mes en soan
E tornat a no-chaler .
E s'eu l'agues en poder,
Dic vos qu'e.n feira feunia
Mas Deus no vol c'Amors sia
Res don om prenda venjansa
Ab coup d'espa' o de lansa .

Amors, e.us prec de mon dan,
C'autre pro no i posc aver.
Ja mais blandir ni temer
No.us quer, c'adoncs vos perdria.
Ben es fols qui'n vos se fia,
C'ab vostra fausa semblansa
M'avetz trait en fiansa.

Lemozi, a Deu coman
Leis que no.m vol retener,
Qu'era pot ilh be saber
S'es vers aco que.lh dizia ,
Qu'en terr' estranha.m n'iria,
Pois Deus ni fes ni fiansa
No m'i poc far acordansa.

Pero per un bel semblan
Sui enquer en bon esper.
Mon Conort dei grat saber,
C'ades vol qu'eu chan e ria.
E dic vos que, s'ilh podia,
Eu seria reis de Fransa,
Car al plus qu'ilh pot, m'enansa .

No m'o tenh a vilania
S'eu m'ai sai bon' esperansa,
Pois ilh lai re no m'enansa .

Romeu man que per m'amia
E per lui farai semblansa
Qu'eu ai sai bon' esperansa .