home page ?


Bel m'es can eu vei la brolha
Reverdir per mei lo brolh
E.lh ram son cubert de folha
E.l rossinhols sotz lo folh
Chanta d'amor, don me dolh!
E platz me qued eu m'en dolha,
Ab sol qued amar me volha
Cela qu'eu dezir e volh.

Eu la volh can plus s'orgolha
Vas me, mas oncas orgolh
N'ac vas lei . per so m'acolha
Ma domna, pois tan l'acolha
C'a totas autras me tolh
Per lei, cui Deus no me tolha.
Ans li do cor qu'en grat colha
So que totz jorns s'amor colh.

S'amor colh, qui m'enpreizona,
Per lei que mala preizo
Me fai, c'ades m'ochaizona
D'aisso don ai ochaizo.
Tort n'a, mas eu lo.lh perdo,
E mos cors li reperdona,
Car tan la sai bel' e bona
Que tuih li mal m'en son bo.

Bo son tuih li mal que.m dona!
Mas per Deu li quer un do:
Que ma bocha, que jeona,
D'un douz baizar dejeo.
Mas trop quer gran guizardo
Celei que tan guizardona!
E can eu l'en arazona,
Ilh me chamja ma razo.

Ma razo chamja e vira!
Mas eu ges de lei no.m vir
Mo fi cor, que la dezira
Aitan que tuih mei dezir
Son de lei per cui sospir.
E car ela no sospira,
Sai qu'en lei ma mortz se mira ,
Can sa gran beutat remir.

Ma mort remir, que jauzir
No.n posc ni no.n sui jauzire!
Mas eu sui tan bos sofrire
C'atendre cuit per sofrir.