home page ?


E mainh genh se volv e's vira
Mos talans, e ven e vai,
Lai on mos volers s'atrai.
Lo cors no.n pauza ni fina,
Si.m te conhd' e gai
Fin' amors, ab cui m'apai!
No sai com me contenha

Ges amors no.s franh per ira
Ni se fenh per dih savai,
Can es de bo pretz verai.
Qui la te en dissiplina,
Re no sap que.s fai,
Que no cove ni s'eschai
Que nuls om la destrenha.

Eu.m sui cel que res no tira.
Si tot ma domna.m sostrai ,
Ja de re mo.m clamarai!
Car es tan pur' e tan fina
Que ja no creirai,
Si de so tort li quer plai,
Que merces no l'en prenha .

Per mo grat eu m'en jauzira!
E pel bo talan qu'eu n'ai,
M'es veyaire que be'm vai.
Gardatz : s'ela.m fos vezina,
S'eu n'agra re mai
Eu oc, c'aissi m'o aurai,
S'a lei platz que.m retenha.

Messatger, mot me taina
Car tost non est lai.
Viatz ven e viatz vai,
Mas la chanso lh'ensenha.