home page ?


Bel m'es lai latz la fontana
Erba vertz e chant de rana,
Com s'obrei
Pel sablei
Tota nueit fors a l'aurei,
E.l rossinhol mou son chant
Sotz la fueilla el vergant.
Sotz la flor m'agrada
Dous'amor privada.

Dona es vas drut trefana
De s'amor, pos tres n'apana!
Estra lei
N'i son trei.
Mas ab son marit l'autrei
Un amic cortes prezant.
E si plus n'i vai sercant,
Es desleialada
E puta provada.

Mas si.l drutz premers l'enguana
- enguans, si floris, non grana -
Lai felnei
Ses mercei,
Mas ben gart, no s'ensorde.
Qui s'amigua vai trichant,
Trichatz deu anar muzant.
Amigu'a trichada,
Pueis:bada, fols, bada

Be.m det Dieus bon'escarida
D'amor, si.m fos ben aizida.
Lai manei
E dompnei!
Non es hom que meils estei.
Ges non ai mon cor voiant
D'amor, quan m'en vauc prezant
Per na Dezirada,
Mas trop m'es lunhada.

Tant m'es grail'e grass'e plana
Sotz la camiza ransana,
Quan la vei,
Fe que.us dei,
Ges no tenc envei'al rei
Ni a comte tan ni quant,
C'asatz fauc meils mon talant,
Quan l'ai despoillada
Sotz cortin'obrada.

En autr'amistat propdana
M'amor mis, que.m fo dolsana
Ans l'amnei
Que.m sordei,
Mas la meiller no.m vairei
L'esparviers ab bel semblant
Va del pueg ves leis volant:
La longua trencada,
Pren lai sa volada.

En breu m'es com fils de lana
Lo fortz fres e la capsana,
Qui que.s grei,
So.us autrei,
Tota.l rengua ab correi.
C'aisi vauc entrebescant
Los motz e.l so afinant:
Lengu'entrebescada
Es en la baizada.