Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran Carbonel

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

D'omes trobi de gros entendemen
Que fan coblas aitals com lur perte,
L'us ab fals motz, l'autre-s vay enfenhen
Qu'el fay coblas naturalmen e be!
Per que aquel c'a engenh e sciensa
Non deu voler ni mour' ab els tenso,
Car a cobla que non porta razo
Nulhs hom non pot far respost de valensa.