Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran Carbonel

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Totz trops es mals, e qui al trop s'adeza
Non es cabals! per c'om deu totas ves
Esser lials, mesura en tot meza:
So non es als mas mermar so quez es
Trop e creysser y tota via
So qu'en falh: per que fa folia
Qui may despen que non ha de poder,
Car mans n'ay vistz e-n vey d'aut bas cazer.