Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran Carbonel

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Alcun nessi entendedor,
Cais yeu soi dels autres pus prims,
An fag coblas en tan cars rims
C'om no y troba respondedor,
Don alcus fort se glorifia.
Mas sapchas c'aiso es folia,
Que-l jonheyres, segon valor,
Deu voler a son jonhedor
Las armas semblans que el ha!
Atressi sel que cobla fa
Deu donar rims segon razo
Que y puesca hom far responsio.