Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran Carbonel

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Atressi ve hom paures en auteza
Com lo ricx chay d'aut en bas motas vetz!
Mas car o met la mortz en egaleza,
C'om no-n porta mas lo ben que faiz es,
Deu totz hom be far, si podia,
E-l ricx pus, c'atressi poiria
Venir d'aut bas, co-l grans murs pot cazer
Cant no-l soste so que-l deu sostener.