Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran Carbonel

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Homs cant es per forfait pres
E sap c'aver deu greu pena
Del cors, dic que no falh ges
Si trebalh e dol en mena!
Mas sel qu'es pres en batalha,
O ses colpa, fai gran falha
S'a Dieu sos dans non grazis
E si non joga e ris!
Car no vieu nulhs homs dolens
Et aquel vieu qu'es jauzens!
Per que hom pres, cant n'espera issir
Deu joi aver e-l dan a Dieu grazir.