The Democratic Republic of Poetry
Bertran CarbonelTroubadoursProsodyContact UsAnamorphisms

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Tota dona que aja cor d'amar
E-l play de far amic secretamen
Mai deu voler que l'amic, per un sen,
La en pregue que si la-n fai preguar!
Car nulha res non es secreta sia
C'om sapcha-n tres: per que dona deuria
Voler l'amic que la pregue enans
Per los sieus precx que per autres, mil tans.