Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran Carbonel

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

D'omes atrobi totz aitals,
Co En Peire Cardenals di,
Que lor faitz es tan bestials
Que porc foran en Lemozi,
S'aguesson coa, mas non l'an.
E qui-ls repren ni-ls vai blasman
Ades los vey may enfolir:
Per que totz hom los deu fugir,
E qui d'els no si pot lonhar,
Tot can dizon deu hom lauzar,
C'atressi tanh als fols dire plazer
Co als savis, cant se pot eschazer.