Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran Carbonel

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Si anc null tems fuy ben encavalcatz
Ni per midons mi diei alegrament,
Ronci, per vos mi er tot joy tornatz
En gran dolor et en gran mariment,
Que tan trotatz c'a tot enoyamen
Aves adug lo meu cors, ses duptansa:
Per cert vos dic que s'en la comensansa
Vos conogues, per vos pezan d'argen
No-s menara, tan mi das grieu turmen.

Amixs Bertran Carbonel, cert sapchas
Qu'ieu soy fort viels, e qui en son joven
Ben non apren, non er ja enseinhatz
Can sera viels, ni am bon noirmen.
Com amblarai qu'ieu ay ben veramen
Tirat des ans la carreta en Fransa.
Per Dieu vos prec que vos des alegransa,
Que so per que vos annas, sertamen,
Cobrares tost, si Dreitz no-us va fujen.

Si Dreitz mi fug, lo sera grans peccatz,
Mas ieu aug dir que per home viven
Le juges d'Aixs, tan es lials clamatz,
Non yra ja mas drechura seguen:
S'aiso non fos, mort t'agra mantenen!
Mas, pos ti plai qu'ieu sufra malanansa,
Per Dieu ti prec e per drech' amistansa,
Pos non amblas, que'm portes plan e gen:
Sol non trotes, ieu auray guarimen.

Amixs Bertran, ben gen fatoejatz,
Que-m podes dir qu'ieu vagua planamen,
Que von plus vauc, e vos plus mi brocatz:
Voles vos doncs que ieu vagua corren
Per cert vos dic, pos no-i trop chauzimen,
Ieu farai so qu'us paucs versetz romansa,
'am los grieus greus'- aital dic per semblansa:
Si vos m'est greus, ie-us protaray greumen,
E si m'est bons, er ieu bons eisamen.

Rocin, el mon non es mager foudatz
Que quan lo freuls pren am lo fort conten,
Doncs ben ies tu fols ez outracujatz
Que tu a mi respondas follamen.
Non sabes ben qu'eu puesc leugieiramen,
Si a mi plai, de tu penre venjansa
Estai en pas e non dire pezansa,
Mas si vezes bon conseill ni valen,
Dona lo mi, ieu t'o prec caramen.

Amixs Bertran, motas ves, can parlatz,
Valria mais estases suaumen:
Tot l'an dizet que totz homs faill asatz
Mais quan repren, cant el faill reprenden,
Que le repres! doncs per pauc aves sen
Car d'aquest plag vos non faitz acordansa,
Que vos est freuls, l'autra ha aondansa
D'aur e d'argen, e aras majormen
Que ven le coms de Vellin ab gran gen.

S'ieu pogues far acordi bonamen,
Ieu lo fera, mas negun'acordansa
Per sagramen non vol far, ses duptansa,
Tro al venir del pros comte valen:
Conseillas mi que ieu l'an atenden

Bertran, bon es l'atrendre sertamen:
Si non l'atens, tu faras gran enfansa,
E si l'atens, le coms n'aura 'legransa,
E majormen d'aquest nostre conten!
Per qu'ieu conseill que l'en fassam prezen.

Tenson, vai t'en ad Albainia corren,
Ez aqui tu apenras ses duptansa
Von es le coms, e pueis ses demoransa
Tu li vai dir qu'ieu li prec humilmen
Que mi pagues, e fera ben e gen.