Main PageTroubadours' ListingMore Works by Bertran de Born

Volontiers fera sirventes,
S'om ho volgues ausir chantar
Que pretz es mortz, honors e bes;
E si ieu los pogues venjar
Tanz n'i agra que mortz que pres
Que, si fins del mon no·i vengues
Tanz non pogran aigas negar
Ni tuit li foc del mon cremar.

Si non es tortz ni nesïes
So qu'en chantan m'oez contar?
Car Dius dona la rend'e·l ses,
(Qu'el s'en deu ja saber guidar)
Segon que l'om e l'avers es.
Mas, ses mesura, non es res:
Aisel que·s vol desmesurar
No pot sos faitz en aut poiar.

Regisme son, mas rei no jes,
Et contatz, mas non comt ni bar,
Las marchas son, ma no·l marques,
E·ill ric castell, e·ill bel estar,
Mas li castellan no i so;
Et avers es plus c'an no·n fo;
Pro an condutz e pauc manjar,
En colpa d'avol ric avar.

Bellas personas, bels arnes
Pot om pro veder e trobar,
Mas no·i es Augiers lo Danes,
Berrautz ni Bauduïs no·i par.
E de pel penzenat son pro,
Rasas denz ez en cais greno,
Mas non ges el que sapch'amar,
Cort tener, domneiar ni dar.

Ai, flaca gen! On so·ill cortes
Que solon castels aseiar,
E que solon, sesman'e mes,
Cort mantener ab gen reingnar
E que solon donar rics dos
E far las autras mesios
A soudadier et a guglar
Un sol o·n vei? So autz contar?

Si·l reis Felips, reis dels Frances,
A volgut a Richart donar
Gisort, aut loc ez aut paes,
Richartz l'en deu fort merceiar,
Mai si Felips del mieu cor fos,
Richartz no mouria·ls talos
A son dan senes encontrar.
E puois no·l vol, lais s'en ferrar!

Papiol, sias tan cochos,
Di·n en Richart qu'il es leos.
E·l reis Felips agnels me par
Q'aisi·s laissa desiritar.