Main PageTroubadours' ListingMore Works by Peire Bremon Ricas Novas

Pus partit an lo cor En Sordel e'N Bertrans
De l'adreg En Blacas, plus non me suy clamans!
Yeu partiray lo cors en mantas terras grans.
Lay un cartier auran Lombartz et Alamans,
E Polha e Rossia e Frissa e Braymans:
Trastut vengan en Roma adhorar lo cors sans!
E fassa.y tal capela l'emperayre prezans
On pretz sia servitz, joys e solatz e chans.

L'autre cartier auran Franses ab Bergonhos,
Savoy'e Vianes, Alvernhat ab Bretos,
E.l valen Peytavi, car lor platz messios!
E si.lh coart Engles y fan cofessios,
No son tan malastruc que pueys no.ls trop hom bos!
Que.l cors sans es pauzatz en loc religios,
E.l reys cuy es Paris gart lo be dels bricos
Ab sen et ab largueza, qu'enaysi sera bos.

Lo ters cartier auran li valen Castelan,
E vengan l'azorar Gascon e Catalan
Et Aragones, car an fin pretz e prezan!
E si.l reys de Navarra y ven, sapcha de plan,
Si non es larcx e pros, jes del cors no veiran!
Que.l bos reys Castelans lo tenra en sa man,
Que donan e meten locors san gardaran,
C'aysi renhet sos avis ab fin pretz sobeyran.

Lo cart cartier aurem nos autri Proensal,
Car, si.l donavam tot, trop no.n penria mal!
E metrem l'a San Gili, com en loc cominal!
E vengan Roergat e Tolzas atretal
E silh de Bederres, si volon pretz cabal!
C'ueymay auran li comte patz ab amor coral,
E gardara.s cascus, per mon vol, a son sal,
Car grans cortz mentauguda ses donar res no val.

La testa del cors san trametray veramen
Lay en Iherusalem, on Dieus pres naysemen,
Lay al Saudan del Cayre, sol pren batejamen,
E prezenti.l la testa! may estiers la.y defen!
E Gui de Guibelhet, car a fin pretz valen,
Garde be la vertut per la payana gen!
E si.l reys d'Acr'y ven, lays cobeitat d'argen,
E sia larcx e pros, e gart ben lo prezen.

Pus Dieus a preza l'arma d'En Blancas francamen,
Say serviran per luy man cavayer valen.