Main PageTroubadours' ListingMore Works by Folquet de Marselha

Si cum cel q'es tan greujatz
Del mal que non sen dolor,
Non sen ira ni tristor
De guisa.m sui oblidatz!
Car tant sobrepoia.l dans
Que mos cors no.l pot penssar
Ni nuills hom tro al proar
No pot saber cum s'es grans
D'en Barral, lo mieu bon seignor!
Per que, s'er chant o ri o plor,
No m'o pretz plus cum fer' enans.

Qu'ie.m pens si sui enchantatz
O sui cazutz en error
Qan no trop sa gran valor!
C'aissi nos teni' honratz
Q'eissamens cum l'azimans
Tira.l fer e.l fai levar
Fazi' el mains cors dreissar
Vas pretz, forssatz e pesans!
E qui pretz e gaug et honor,
Sen, larguesa, astr' e ricor
Nos a tout, pauc vol nostr' enans.

Ai qans n'a deseretatz
Q'eron tuich ric en s'amor,
E qant en moriro.l jor
Q'el fo mortz e soterratz
Q'en un sol non vitz mortz tans!
Neis qui l'auzion nomnar
N'entendion achaptar,
Tant era sos pretz prezans!
Qu'aissi saup so nom far aussor,
De pauc gran e de gran major,
Tro no.l poc enclaure garans.

Ai seigner doutz e privatz
Cum puosc dir vostra lauzor
Q'a lei de riu sorzedor
Qu'ieis mais on plus es voiatz
Creis vostre laus en pensans
E.i trob ades mais que far,
E sembla.l vostre donar
Don vos creissia.l talans
On mais venion queridor!
Mas Dieus, cum a bon donador,
Vos donav' ades mil aitans.

Et er, qan foz plus poiatz,
Faillitz a guisa de flor
Que, qand hom la ve genssor,
Adoncs ill chai plus viatz!
Mas Dieus nos mostr' ab semblans
Que sol lui devem amar
E.l chaitiu segl' azirar
On pass' om com vianans,
Qu'autre pretz torn' en desonor
E totz autre sens en folor
Mas de cels que fan sos comans.

Bel Seigner Dieus, cui non platz
Mortz de negun pechador,
Anz per aucire la lor
Sofritz vos la vostr' en patz,
Faitz lo lai viur' ab los sans,
Pos sai no.l volguetz laissar
E deignatz l'en vos preiar,
Verges, que preiatz per mans
Vostre Fill, per q'el los socor,
Q' esperans' an tuich li meillor
E.ls vostres cars precs merceians.

Seigner, meravillas grans
Car eu de vos puosc chantar
Ar qan mieils degra plorar!
Pero tant plor en penssans
Per qe ben leu maint trobador
Diran de vos mais de lauzor
Quez ieu qu'en degra dir mil tans.