Main PageTroubadours' ListingMore Works by Folquet de Marselha

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Tant m'abellis l'amoros pessamens
Que s'es vengutz e mon fin cor assire
Per que no.i pot nuills autre pes caber
Ni mais negus no m'es dous ni plazens,
Qu'adonc viu sas quan m'aucizo.l cossire
E fin' amors aleuja.m mo martire
Que.m promet joi, mas trop lo.m dona len,
Qu'ap bel semblan m'a trainat longamen.

Be sai que tot quan faz es dreiz niens
Eu qu'en puesc mais s'Amors mi vol aucire
Qu'az escien m'a donat tal voler
Que ja non er vencutz ni el no vens!
Vencutz si er, qu'aucir m'an li sospire,
Tot soavet, quar de liey cui dezire
Non ai socors, ni d'allors no l'aten,
Ni d'autr' amor no puesc aver talen.

Bona dona, si.us platz, siatz sufrens
Del ben qu'ie.us vuel qu'ieu sui del mal sufrire,
E pueis lo mals no.m poira dan tener
Ans m'er semblan que.l partam egalmens!
Pero, si.us platz qu'az autra part me vire,
Ostatz de vos la beutat e.l dous rire
E.l bel semblan que m'afollis mon sen:
Pueis partir m'ai de vos, mon escien.

A totz jorns m'etz plus bel' e plus plazens!
Per qu'ie.n vuel mal als huels ab que.us remire,
Quar a mon pro no.us poirian vezer
Et a mon dan vezon trop sotilmens!
Mos dans non es, sivals pos no.m n'azire,
Ans es mos pros, dona, per qu'ieu m'albire,
Si m'aucisetz, que no.us estara gen,
Quar lo mieus dans vostres er eissamen.

Per so, dona, no.us am saviamens
Qu'a vos sui fis et a mos ops trayre:
E vos cug perdr' e mi no puesc aver,
E.us cug nozer et a mi sui nozens!
Pero, no.us aus mon mal mostrar ni dire,
Mas a l'esgart podetz mon cor devire,
Qu'ar lo.us cuich dir et aras m'en repen
Et port n'als huels vergonh' e ardimen.

Trop vos am mais, dona, qu'ieu no sai dire,
E quar anc jorn aic d'autr' amor desire
No m'en penet, ans vos am per un cen,
Car ai proat l'autrui captenemen.

Vas Nems t'en vai, chanssos, qui qe.s n'azire,
Que gauch n'auran, per lo meu escien,
Las tres donnas a cui ieu te presen.