Main PageTroubadours' ListingMore Works by Gaucelm Faidit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Una dolors esforciva
Me pren e.m tocha, e m briva,
E no vol que ieu plus viva
Tant es contra me esquiva:
Per qu'esquiu
Tot quan vey, qu'a penas viu,
Q'una voluntatz pessiva
Me fai 'star totjorn pessiu.

Ves qual que part que ieu tenha,
Ni ves on qu'ieu an ni venha,
No vei domna que.m destrenha,
Ni don m'agrade ni.m fenha --
Ni no.m fenh,
Mas sol d'una que.m destrenh,
Pus que ieu autra non denh

Que la su'amors m'afama,
Que.m ten pres e m'aliama,
E s'ilh no m'osta la flama,
Ben conosc que res no m'ama
Mas ieu l'am
Ta fort que totz vius n'aflam,
E d'autra mos cors no.s clama --
Qu'ai dig qu'en re no m'en clam

De me pot far que que.s vuelha,
Non trobara qu'il mi tuelha,
Qu'ieu l'afi que no m'en duelha,
Sol que.lh plassa que m'acuelha --
Si m'acuelh
De deguna re no.m duelh,
E sui selh que no s'erguelha
Ni fatz contra lieys orguelh.

Re no sai dir cum esteya,
Que de dol muer e d'enveya,
Q'Amors m'auci e.m guerreya
Que sobre me si desreya!
Tal desrey
Ai fait, per que ieu guerrey,
Et ai en cor que.m recreya,
Pus vey qu'Amors no.s recrey.

Ara m'an guerra moguda
Una folha gens cornuda,
Mas, si ma domna m'ajuda,
Tost l'aurem nos dui vencuda,
Qar vencut
Son, ab sol qu'elha m'ajut!
Si non, vec vos recrezuda
La guerr', e me recrezut.

Dieus m'ajut
Que de mi dons no.m remut --
Peironet, tu la.m saluda
E Linhaure la.m salut