Main PageTroubadours' ListingMore Works by Gaucelm Faidit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Ges de chantar non aten ni esper
Temps ni sazo, chant d'auzels, flor ni fueill,
Mas vos, dona, tot aital com eu vueil
Et trop meillor que neus no sai voler--
Car m'etz enans e respiegs, e guirensa,
Gaugs e delitz, caps et comensamens!
Per qu'ieu en vos mueu mos chans e comens,
On joy e pretz creix e naix e s'agensa.

Per qu'ieu en gaug sojorn e m'alezer,
Car vostr'amors si me denh e m'acueill,
En unquec jorn enques mais que nos sueill--
En amar be meillur outra poder,
Mas non aus far segon mon cor parvensa
Que vos, domna,.m podetz esser guirens,
C'anc no.m destreis volontatz ni talens
Tan qu'ieu volgui per mi fezes faillensa.

Car ges aitan co.l secgle pot tener
Si com clau mars, cels ni terra com cueill,
Vas nulla part non podon veser ueill,
Ni cors pesar ni cujar ni saber,
En un sol cors tan bella captenensa
De totz bos aips, c'us non fail ni n'es mens
Que la beutatz, e.ls semblans avinens,
Enforma tot son sen e s'entendensa.

Qui per sobras de be ni de plaser
Ni de gran gaug deges aver orgueill
Be.s pot vanar que de cossir se tueill,
Mas eu diray qui m'en fai abstener:
Sobre.saber, mesura e conoixensa --
Qu'ieu conosc be, bona dona valens
Qu'a vos m'a dat merces e chauzimens,
E mon bon cor, e non ges ma valensa.