Main PageTroubadours' ListingMore Works by Gaucelm Faidit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Tant ai sofert longamen grand afan
Qe s'estes mais que no.m n'aperceubes,
Morir pogra tost e leu, si.m volgues,
C'a la bella no.n preira ja dolors,
En cui mala fos beutatz e valors,
Don regardan, part forsatz mon coratge --
E pois no.m vol, segrai autre viatge,
C'a lieis non cal ni no s'o ten a dan
De perdre me, ni.ls bels digz de mon chan.

Pero tal ren ten hom vil qu'es prezan,
E tal ren pert que ditz que be.il n'es pres,
Que puois li fai sofracha meins de bes--
Mas de midonz es tant grans sa ricors
Q'en ren no.is ten si.m pert ni.m vir aillors!
Doncs ben fis ieu outracujat follatge
Qan percassiei ma mort e mon dampnatge,
Ab mon fol cor, qe.m fetz dir en chantan
So don degra gen cobrir mon talan

E pois mos cors e miei huoill trahit m'an,
E ma mala dompn' e ma bona fes
Si que chascus m'agra mort si pogues,
Clamar m'en dei cum de mals baillidors!
E ja mos huoills, messongiers trahidors,
Non creirai mai, ni fianssa ses gatge . . .
Qe cel es fols que fai fol vassalatge,
E fols qui cre aver a son coman
Tot so que ve plazen ni benestan.

Be.m meravill, pois e midonz es tan
Pretz e valors, plazers e digz cortes,
Cum pot esser que no.i sia merces
E.m meravill de lieis, on es honors,
Beutatz e sens, que no i si' amors
E.m meravill de dompna d'aut paratge,
Bell' e gentil, q'es de mal seignoratge!
Ni cum pot far contra sa valor tan
Que desmenta son franc humil semblan

De tot aisso ai meravilla gran,
E, pois li plai que no s'i camje res,
No.m tenra mais afrenat sos mals fres
Ara m'en part, si tot m'es deshonors,
Et agra.m ops qu'eu fos del maltrait sors
E, pois aillors vau mudar mon estatge,
Bon encontre.m don Dieus e bon intratge,
E.m lais trobar dompna ses cor truan,
C'ab mal seignor ai estat aqest an

Ab tot aital mal e brau e tiran
Volgr' ieu estar voluntiers, si.l plagues,
Mais qu'ab autra que mais de be.m fezes,
E, pois no.ill platz, a tal vau per socors
De cui mi ven al cor plazens doussors--
Bell'es e pros, franch' e de bel usatge . . .
Et a.m mandat per un cortes messatge
Q'un pauc auzel e mon poing, que no.is n'an,
Am mais q'al cel una grua volan . . .

Mon Santongier man et mon Sobregatge:
Car ai comprat gran sen ab gran follatge,
E sai del ben e del mal d'amor tan
Que ja mais jorn no m'aucirai prejan

D'un Bel Gazaing, man a mon Sobregatge
Q'ieu ar' ai pres gran sen de gran follatge,
E sai triar d'amor lo pro e.l dan,
Que ja mais jorn no m'aucirai pregan

Ar ai conquist gran sen de gran follatge,
E sai chauzir d'amor lo pro e.l dan,
E ja nulh temps no m'aucirai pregan