Main PageTroubadours' ListingMore Works by Gaucelm Faidit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Ja non crezatz qu'ieu de chantar me lays
Eras, quan vey que n'es locs e sazos,
Ans hueimais dey pus soven far chansos
Quar silh don chan es tan belh' e tan guaya,
Qu'ades m'eschai que per lieys sia guays!
E, per la belh' on joys creys et enansa,
Non puesc mudar qu'en chantan non retraya
Sa gran beutat e.l sieu ric pretz valen,
Que.l ben qu'ieu fatz ven de lieys e dissen.

Li siey bel huelh clar, amoros, rizen,
E la beutatz qu'en lieys sojorn e nays,
Ten si mon cor qu'ieu no.m planh ni m'irays
Per malvat bruy de falsa gen savaya,
Qu'ades se fan de mon joy conoissen,
Don a cascus tal dol e tal pezansa,
Non pot sofrir que non crit e non braya
Del joy qu'Amors semena entre nos,
Tan son d'amor e de joy enveyos.

Sel que d'amor vol esser poderos
No.y pot falhir, si mos bos motz enten,
Qual que domn' am, ses fals cor recrezen!
Qu'om de flac cor s'espavent e s'esmaya,
-- e paubre cor fai paubre sofraitos,
E bos augurs sec la bon' esperansa --
E qui chauzir pot bon' amor veraya
Si no.s n'estrai et es vas luy verays,
Qu'ab joy ven joys, et, ab ira, esglays --

Qui de bon cor non tray la pen' e.l fays
No sap que.s fay ni es l'amor veraya!
Car, si tant es que s'enuey ni s'estraya,
En un jorn pert mais que no.n cobr' en cen --
E selh que ser Amor dreg ses biays,
Ab belh servir et ab humil semblansa,
Consec hom ben guizardo qui l'aten!
Per qu'ieu conosc que m'es onors e pros
S'ieu soy ves lieys fis, francs et amoros.

Domna, mos bes e mos joys mou de vos
Que d'als non chan ni solatz entre gen!
De bon talan m'autrey a vos e.m ren--
E, s'a vos platz, non sufratz que dechaya
La bon' amors qu'en joy nos ten abdos!
Qu'ades m'esfortz, et ai sen e membransa,
De dir e far tot so que a vos playa,
Et d'enansar vostre pretz tot jorn mays
Et endrey vos vuelh esser tos temps jays.