Main PageTroubadours' ListingMore Works by Gaucelm Faidit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Mout a poignat Amors en mi delir,
Longa sazon, per q'ieu en sui clamans,
Q'en breu aura environ de set ans
Qe.m fetz amar tant fort, senes mesura,
Lieis on perdei mon joi e m'aventura,
C'anc pois del cor no.m poc partir l'afans
E si, avia mains bens agutz enans
E mains plazers, don plaing plus ma rancura:
Car mout es greus malananss' a sofrir
Cellui qi a mains bes vezat jauzir.

Forsatz sofri, car no m'en puosc partir,
Ni non fora razos que fis amans
Fos bas d'amor mentre n'es malanans,
Mas Amors vol so per c'amans pejura!
Per que es dreitz c'om no.i sega drechura,
E dreitz qe.l sen apodere.l talans!
Mas ieu no sui al sieu dreig contrastans,
Q'en autr' afar semblera grans tortura,
Que cil q'ieu am pogues a dreich m'aucir
Et ieu ames cella qe.m fai languir.

D'amor fora mesura, ses faillir,
Que no.i reignes malesa ni engans,
Anz covengra, pois lo noms es tant grans
C'Amor a nom, c'Amors fos ses falsura!
Mas en dreich mi es tant mal' e tant dura
Car li soi fis, humils e mercejans,
Qe.l nom d'Amor a perdut, a mos dans,
C'aissi m'estau que res no m'i meillura,
Cum cel qe.is ve el mieich del mar perir
E non i pot remaner ni issir.

Non ai poder puosca mon dan fugir,
Tant fort estauc en salvatge balans,
E ma dompna, car es bell' e prezans
E sens merce, non a de ma mort cura!
Anz, qan la prec, mi somon' e.m conjura
Qe.m lais de lieis, e puois ren non enans,
Mieills mi fora que segues sos comans --
Mas non puosc jes, que.l volers que s'atura
E mon ferm cor e l'amoros desir,
On pietz mi fai, la.m fan plus abellir.

Doncs, per qu'o fatz car aisso vos aus dir:
Pois retener no vol mi ni mos chans
Vas mi meteus sui trahire e truans --
Gardatz si sui ben de folla natura:
Ad escien, que no i ai cobertura,
Mi fatz trop pieitz q'ella no.m fai, cen tans
E si.l sieus cors ben faichz e benestans
No.m vol amar, jes tan gran forfaitura
Ni tant gran tort no.m fai, qand m'o cossir
Cum ieu meteus que poign' en mi trahir

Per so il fai gran pechat, que m'azir,
Pos ieu l'am tant, que sol us bel semblans
O us plazers de lieis, q'es gen parlans,
Mi pogra far -- d'aitant sia segura --
Ric e manen de so don ai frachura
E pois d'aisso m'es escars' e tirans,
Greu mi volra complir majors demans
De mon Thesaur, seignor del Pon de Stura,
Qui fai son pretz per tota gen grazir --
Non cre q'en vis tant greu a convertir

Chanssos, a lieis per q'es prezatz mos chans,
A Ventadorn vuoill teignas e t'enans,
Qu'il a en se tant de bon'aventura
Qe tota gens te volra, al partir,
Per lieis honrar, aprendre et auzir