Main PageTroubadours' ListingMore Works by Gaucelm Faidit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Tan aut me creis Amors en ferm talan
Per una bela flor e.l sieu clar vis
Blanca, vermeill' e mesclad' ab robis,
Plus d'autra ren es de gaia semblansa!
C'ab sos bels hueils amoros e plazens
M'a si ferit e nafrat doussamens,
Que tornat soi en la bon' esperansa.

S'ieu soi tornatz amoros per semblan
E vueill servir son bel cors blanc e lis,
Non puesc ren als -- c'Amors m'a si sorpris
Que.m fai chauzir la soa fin' amansa,
Per la meillor e per la plus plazens,
Plus pros, plus savi' e plus conoissens
Que si' al mon, segon ma consiransa.

Amors m'a fait chauzir la plus prezan
E.il belazor d'amar, e.ill clam mercis
Qu'ill es la res que m'a tan gen conquis,
Si que sofrir no.m fes sol malanansa!
E si Merces et Amors no la vens,
Ill m'ausira sobran en pensamens,
Tant ai lo cor en auta desiransa.

E s'ieu merce li clam, com fin aman,
La prec d'amor, e.ill leialmens servis,
Be.m degr' auzir, pos fis pretz es assis
El sieu gen cors, en cui ai m'alegransa,
Que, lai on es beutatz e pretz valens,
Non deu faillir merces ni chauzimens,
Ni guizardos de fin joi, ses duptansa.

Si, per merces, merce.ill quier mercejan,
E de genoils, mas jonhtas et aclis,
La vensera.m Merces laus, so m'es vis,
D'autor dels pros, conoissens, ses vanansa!
E retenra lo pretz e.ill valor gens,
C'om ditz qu'eschai a beutat et a sens,
Que, ses Merce, no.s troba perdonansa.

Ai Blancaflor, vermeilla, dous-flairan,
Merce vos clam, e si vos vens Mercis
Vostr' es lo laus -- e mi, en paradis,
Podetz metre de joi e d'alegransa