Main PageTroubadours' ListingMore Works by Gaucelm Faidit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

-- Gausselm, no.m puesc estener
C'ab vos, iratz, no contenda!
Que talan ai qu'ieu defenda
Las donas a mon poder,
Que vos aug descaptener!
C'una.m ren cortez' esmenda,
Que m'avia fag doler!
Per qu'ieu, en lor captener,
Tanh que mos bels ditz despenda.

-- Bernart, be sapchatz de ver,
Que non vezem que ben prenda
A nulh qu'en dona s'entenda --
Per qu'ie.us fatz enans saber
Que fols vos fassatz tener,
Ni qu'ela s'amor vos venda,
E no.i metatz vostr' aver
Que ben poiriatz dechazer
S'aviatz mil marcx de renda

-- Gauselm, no.us detz plus paor
De mi qu'ieu eis, ni temensa!
Qu'en tal don' ai m'entendensa,
Cui sierf e prec et aor,
E sap valer part valor!
Mas vos i fatz gran falhensa
Car descaptenetz amor,
C'Amors melhura.l melhor,
E l'aut auss' e .l gensor gensa.

-- Bernart, per so n'ai temor,
Car conosc la meins valensa
Qu'elas, ab bela parvensa,
Fan lo for del brezador
E tornon hom en folor!
E quan l'an en lor tenensa
-- segon que dizon l'auctor --
Meton l'en tan gran error
Don ja non aura guirensa.

-- Gausselm, e com auzatz dir
Q'enjans si' en amor fina,
Vas cui totz lo mons aclina
Qu'ela fai gent esbaudir
L'irat, e.l paubr' enrequir,
Ab una cuenda metzina --
Que ja pueis, al meu albir,
Hom no pot dolor sentir
Mas ela.l sia vezina.

-- Bernart, gardatz de trair
D'esta vostr' amor frairina,
En cui malvestatz s'aizina,
Mas si.l voletz ben servir
Ni sos talans ademplir,
Corba.ill be soven l'esquina
E gardatz vos, al partir,
Que no.us puesca escarnir
Qu'ela sap trop de rapina.

-- Gauselm, en vos non taina
Vilas motz ni lagz a dir,
Per qu'ieu vuelh aisi fenir
Ma razo, qu'es bon' e fina.

-- Bernart, anc d'amor canina
No vim nuill home jauzir,
E si no.us voletz gequir
Tira.us lo cat per l'esquina.