Main PageTroubadours' ListingMore Works by Gaucelm Faidit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

N'Albert, eu sui en gran error
D'aquestz dos cortes plaiz jujar:
Que doas domnas per amor
Volgron lor cavaillier baisar!
E l'una no l'i auset far
Anz comenset a se plorar!
E l'autre no se poc mudar
Qe non complis tot son talen.
Digatz me so qe.us n'es parven:
Cal en deu mais l'amics lauzar

Seingner, cela fez mais d'amor
Que no se.n saup amesurar,
E deu aver mais de lausor
Per l'amic, si ben o volc far,
C'az aventura.s volc gitar
Per son bon amic gazaingnar!
Molt la.n pot mais l'amics amar,
Car no.i gardet foldat ni sen!
E dic vos, per mon jujamen,
Que forsa d'amor li fez far

N'Albert, vos e.ill autr' amador
Volez ades torz raissonar:
Cum podez dir qe per follor
Deia mais druz sa domn' amar
Si.ll domna saup de malestar
Si ne son bon amic gardar,
Molt la.n deu mais l'amics prezar
Car se.n cuberc, ab jauzimen!
E.ill vostres fez tan follamen
Qe.l mariz l'en degra laissar

Seingner, eu tenc leis per meillor
Que no.i saup geing ni voutas far,
Que li fals e.ill galliador
Se saben cubrir e laissar,
E hom no pot cor devinar
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
C'atreissi pogr' on mal penssar
Cella que ploret simplemen!
Mais cill non ac galiamen
Que volc tot son cor demonstrar.

N'Albert, li fezel amador
Qui.ls plaiz d'amor sabon jujar
Preson pro mais l'amoros plor
Tan gen saup son fin cor passar!
Amors no pot gaire durar
Qi no.l sap cubrir ni celar,
E cill qe no.s volc capdelar
Fez vas son amic faillimen
E vas si mezeis eissamen!
Per qe.l druz l'en degra encolpar.

Seingner, si.l plorars ha sabor
Eu no sai fort ben aesmar:
Sofferc per ben o per dolor
O per sobrars de trop amar
Mais qui vol ses deuptes pagar
No.l deu om lonjamen tirar,
Que so q'es faiz non es a far!
Don dic eu qe val per un cen
Cill qe pag' amorozamen,
E meillz se.n pot l'amics fiar.