Main PageTroubadours' ListingMore Works by Gaucelm Faidit: Sirventes 70

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Ab nou cor et ab novel so,
Voill un nou sirventes bastir
E pel douz temps que vei venir
E per la cuindeta sazo!
E car Amors ab joi me lia
No.i dei far de joi carestia,
Car rix ditz hom que sui, e que ben ai,
C'Amors mi te cuind' e cortes e gai.

Gais sui eu plus qu'anc hom no fo
Car cella qu'el mond plus desir
Fai mon gaug entier reverdir!
E can remire sa faisso
Ni.m membra.l joi qu'ab leis avia,
Naissen orgoills e gaillardia!
E car ancse aug dir qu'orgoillz dechai,
No m'aus pensar nuill otracuidat plai.

Plus pens ieu cal que mal o bo
Don m'ave, ses viur' e morir!
Et es trop leu de devidir
Cal sobra, del dan o del pro,
Cant ieu n'ai zo que plus volia
Perdut, lai on mielz o avia . . .
Del perdr' ac dol, e de tan querre, jai!
Chauzetz, seignors, si viure o morr' ai.

Morai, car be ve de raiso
Si, per amar ni per servir
Deu domna son amic aucir,
Qu'aucia mi, e dire-us zo
Totz temps fis zo qu'a leis plaisia:
Per zo la pert, mas s'ieu disia:
Sobre servir me tol mon joi verai,
E ja domna non perdre hogan m'ai.

Ja Dieus no.l gar ni be no.ill do,
Cui per amar ni per servir
Per hondrar ni per obezir
Fai vas son amic traicio!
Traicio fa, pos lo galia!
Galiat l'a, poz lo cambia,
Si com ieu fu! ja plus no.us en dirai!
S'ill es folla, ja eu non o serai.

Domna.l major tort que.us tenia,
Es can volontiers vos servia,
E car am vos, amei ab cor verai,
Et eissemenz lo major tort qu'ie.us ai.

Domna, de doz caps se.ills avia,
Per dol de vos l'un trenzaria,
E pois vos perd e nuill valer no.us ai,
No.n ai mas un, ja no.l m'en toarai.