Main PageTroubadours' ListingMore Works by Gaucelm Faidit

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Ges per lo freg tems no m'irais,
Anz l'am tan com fauc la calor,,
C'atressi puesc aver d'amor
En ivern bon' escharida
Com lanquan verdejon li plais --
E n'aten bon' eschauzida,
Pos lieis plai que mos digz acueill,
Que per autra mais no s'esjau
Mos cors, ni a benanansa.

Cuidatz vos doncx qu'ieu sia gais
Per fueilla, si.s par, ni per flor,
Ni plus iratz si.l fregz ventz cor
Ni quan vei gent acropida,
Que amon tan com dura Mais,
E.n faun us jorns esbruida,
Puois deschazon quan chai lo fueill
E.ill fin remanon, e.ill vassau
Cui fin' amistatz enansa.

Pero pro n'i a de savais
-- qu'anc hom segle no.n vi meillor
Si tot s'en fan maint blasmador --
E cel que bon pretz oblida
Sembla.m fols, que l'autrui abais!
Et es razos deschauzida
Qu'om veia.l pel en l'altrui ueill,
Et el sieu no conois lo trau,
Per la foudat que.l sobransa

Ges aquela foudatz no.m pais,
Anz n'am mais lo pro que l'honor,
E.l celar que.l saber plusor,
Que fols es qui jangl' e crida
De domna, ni s'en fenh trop gais!
E tenc l'onor per delida!
E mou de foli' e d'orgueill
Aicel q'en vol blasme ni lau,
Ni bruich de fol qui.s bobansa

Tant es mos jois fis e verais
E granz, q'anc hom no l'ac major,
Que de domnas am la gensor,
Que m'es tant fort abelida --
E s'ill vol, si m'am o s'en lais,
Ieu l'amarai, a ma vida!
S'ill nonca se vol, eu m'o vueill
Que d'aitan puesc tenir la clau
Se plus non ai d'aondansa.

Tot jorn perpren e.m creis e.m n'ais
Us rams de joi plens de doussor
Que m'a partit d'ir' e de plor,
E.m chapdela si e.m guida,
Q'en als no.m sojorn ni engrais
Ni ai m'amor establida!
E qui q'en parle ni.n janglueill,
Us no sap via ni esclau,
Ni on mos cors plus balansa.

Bella domna, no.us si' esmais,
Car no ve de vostr' amador!
Qu'ieu sui chai, ses cor trichador,
Que ja non farai faillida
Vers vos, on qu'ieu m'an ni m'apais,
Qu'autr' amors m'es avelida!
E sui totz vostres, si com sueill,
E, si no vos vei ni no.us au
Ades n'ai al cor membransa