home page ?


Si.m plagues tan chans
Com sol, derenans
Chantera, mas fre
A.i que m'en rete!
C'ar chans no m'es sals,
Ans pert mos jornals
Chantan, car quecs fui
So que pretz adui
E merma joi et avinen solatz
On pert amors e pretz sas eretatz.

Mas eu sec sos mans,
Sia.m pros o dans,
E n'ai mal e be
E s'a.i dir de que
Sui amics ni cals
E can planh mos mals,
Gart on ni a cui,
Tan tem lo fol brui,
E, can respon, gart que dic! car foldatz
Es dicha leu, per qu'eu respon membratz.

Mas sobretalans
Forsa.ls ben-amans
C'a penas s'en te
Negus, per qu'eu cre
N'escha dans mortals.
E doncs non es fals,
Qui met son esdui
En trop gran refui!
Pauc preza se e cilh a cui s'es datz,
S'a descobert en ditz sas volontatz.

Qui demand' a mans
Dels cobes amans
S'an domna, desse
Diran: no, qu'ilh me
Mas eu no sui tals,
Ans dic que leials
Amics sui de lui
Et em par amdui!
Car quecs a so c'a dos tanh ab tan patz
Que.lh bocha ditz per c'om es encolpatz.

Cel es drutz truans
Que non es celans
Sa domna ni se,
Car sobr' altra re
Deu gardar, sivals
S'es amics corals,
No.n gap ab altrui!
Car se eis destrui,
S'az altra part n'es del conselh privatz!
Car ja non er per los altres celatz.