home page ?


Nulha res a chantar no.m falh,
Per que deu pro mos chans valer!
Qu'er ai be razon e lezer
E loc e sazo de que chan,
E mais d'aitan
Me creis ma benanansa
Qu'en bona cud'ai mon esper,
Que.m tol temer
E.m fai joi jauzir e solatz,
E vei assatz
C'obs m'es que mos chans se melhur,
Pos en ma senha crit Segur.

Car non es drechs que chans nualh,
Can de joi mou ni de plazer!
Car si s'encontron d'un voler
Dui fin amic e d'un talan
Que vas engan
No penda la balansa,
Chascus se deu contratener
C'a so poder
No.s volva ni.s vir al seu latz
C'amics amatz
S'a cor que menta ni.s perjur,
El'es on bran a mal aur.

Qu'eu c'ai pres en man loc trebalh,
De man mol lech man dur jazer,
Lais ab alques de bo saber
Ma rancur'e.m vauc adesman
Que contral dan
Clau ab bon'esperansa
Tal fors'on poscha remaner,
E si.m dis ver
Mos senher, pro sui be fermatz:
Ges no.m men'atz,
Mas, de cui que.m clam ni.m rancur,
Ab leis me remanh e m'atur.

E merces, quez ab leis no valh
Res fors Deus no.m pot pro tener
De peiurar ni de chazer
E, pos eu ren als no.lh deman
Mas qu'en cudan
M'alarc ma benestansa,
Membre.lh com m'afizet un ser
Al seu maner
So don me sui pois conortatz
E, s'aissi.lh platz,
Per l'amistat que.lh tenh li jur
Que de ben-amar no peiur

E s'eu ges per s'amor trassalh,
Que.l trop no.n poscha sostener,
Ni.lh m'enquer cal que no-dever,
Franha.l fol orgolh mercean!
Que benestan
L'er, si.m creis ni m'enansa.
Qu'eu ai be vezut eschazer
C'a l'estober
Val vil tengutz e mesprezatz!
Qu'estanhs folhatz
Es mes soven sotz bon azur
Per que melhs tenh'e que mais dur.

E si.m mes en son assenalh
E de so trach no.m posc mover,
No.m lais de l'altrui colp doler,
Mas fera.m ab un bel semblan
Qu'eu no.lh coman
Fach, don ai afiansa
D'altr'amistat. mas del vezer
Can n'ac lezer
L'adrechs cors e ben ensenhatz,
No.m fo privatz,
Ans, can poc far de clar escur,
Me fetz barrera d'un prim mur.

E fora m'en desconortatz,
Tristz e forsatz
Sobre totz! mas tan bon aur
N'agui, per qu'eu sofer e dur.

E mos Folha te per tafur
Celui que no.n cre bon aur.