home page ?


Can lo glatz e.l frechs e la neus
S'en vai e torna la chalors
E reverdezis lo pascors
Et auch las voltas dels auzeus,
M'es aitan beus
Lo dolz tems a l'issen de martz
Que plus sui salhens que leupartz
E vils non es chabrols ni cers.
Si la bela cui sui profers
Me vol onrar
D'aitan que.m denhe sofertar
Qu'eu sia sos fis entendens,
Sobre totz sui rics e manens.

Tan es sos cors gais et isneus
E complitz de belas colors
C'anc de rozeus no nasquet flors
Plus frescha ni d'altres brondeus,
Ni anc Bordeus
Non ac senhor fos plus galhartz
De me, si n'era coltz ni partz
Tan que fos sos dominis sers,
E fos apelatz de Bezers,
Can ja parlar
M'auziri' om de nulh celar
Qu'ela.m disses, celadamens,
Don s'aires lo seus cors gens

Bona domna, lo vostr' aneus
Que.m donetz, me fai gran socors!
Qu'en lui refranhi mas dolors,
E can lo remir, sui plus leus
C'us estorneus
E sui per vos aissi auzartz
Que no tem que lansa ni dartz
Me tenha dan n'acers ni fers.
E d'altra part sui plus despers
Per sobramar
Que naus, can vai torban per mar
Destrecha d'ondas e de vens!
Tan m'abelis lo pensamens.

Domna, aissi com us chasteus
Qu'es assetjatz per fortz senhors,
Can la peirer' abat las tors
E.ls chalabres e.ls manganeus
Et es tan greus
La guerra devas totas partz
Que no lor te pro genhs ni artz
E.l dols e.l critz es aitan fers
De cels dedins quez an grans gers,
Sembla.us ni.us par
Que lor ai' obs merce clamar,
Aissi.us clam merce umilmens,
Bona domna pros e valens.

Domna, aissi com us anheus
Non a forsa contr' ad un ors,
Sui eu, si la vostra valors
No.m val, plus frevols c'us rauzeus,
Et er plus breus
Ma vida! que de cartel chartz,
S'oimais me pren negus destartz,
Que no.m fassatz drech de l'envers.
E tu, fin' Amors, que.m sofers,
Que deus garar
Los fis amans de foleiar,
Sias me chabdeus e guirens
A ma domna, pos aissi.m vens