home page ?


Can creis la frescha folh'e.l rams
E l'ombra s'espeiss'els defes,
M'agrada l'aur'e.l tems e.l mes
E.l gaps e.l ris e.l jois e.l chans
E.l dolz mazans,
Que creis, can s'azina.l matis,
Si no.m gandis
Mos-Senher convinens, e mans
Fora m'enans
Qu'eu fes un vers que fos per cels chantatz
Cui pretz e jois e cortezia platz.

E no cuder'entre nos ams
Mals ni meschaps ni tortz chaubes!
Mas s'eu te cre e tu no.m cres,
Com te posc esser fis amans
Meus es lo dans
Qu'eu fora frachs e francs e fis,
Si.m consentis
Que l'esperans'e.l bels semblans
Me fos durans!
Mas a greu er vera fin'amistatz,
Pos qu'i sofranh tota l'una meitatz.

E cudatz c'aisso sia clams
Ni qu'eu m'en rancur no fatz ges
Tota ma rancur'es: merces
Si be.s passa.l dichs los garans,
No.n sui clamans,
Mas be volri'ela chauzis
Que no.n falhis!
Tan es adrech'e benestans
Que.l maier pans
Chaira del pretz, si no.l soste vertatz,
Et er a greu fis cor enves dos latz.

Ges leis non ateis lo liams
En que cudei c'ams nos prezes.
De me conois be que sui pres,
C'ades par fis amics trians,
Qu'eu cuder'ans
Que s'aspra chaptenensa vis,
C'us cals que ris
M'aleuges mos maiors afans
E.ls plus pezans
Mas desqu'eu vi que.l cor l'era chamjatz,
Chamjera.l meu, s'aissi no fos fermatz.

E pos del mal no.m part la fams
E conosc cals seria.l bes,
Si no m'en part, falh - tu no ges -
E com - ja semblari'engans
Aitals balans
C'om ben ames e no sofris -
E tu ja dis
Que.l mals aiuda.l be cen tans -
Ja no soans
So que plus vols ni t'en fenhas iratz!
Que guerra tol soven so c'adui patz.

A, com fo.n petitz lo reclams
Qui tan prim non o conogues,
Can li plac c'ab se.m retengues
E.m soferc qu'eu li fos comans
E.m det ses gans
Sas mas, per que melhs m'enriquis,
Tro pois m'aucis,
Can me fo veiaire.l demans,
C'us dels Bertrans
Non es tan ferms ni tan ben ensenhatz
C'ad aital pas no fos totz issaratz.

E pois a que diras que m'ams,
Si, can m'auras gran be promes,
Me falhs e.m ditz qu'eu sui mespres
E que no.m doptas ni no.m blans
No m'o desmans,
Qu'eu no volri'om pros plevis
So que mentis!
No.s tanh mas als trafas truans
Fals e chamjans
Que s'eu vos dic d'aisso, volh que.m crezatz:
Per no-poder rema, si non o fatz

E no volh esser corelhans,
Per qu'eu bobans
Pro vetz d'aisso don altre for'iratz!
Qu'en Sobre-Totz s'en es a me clamatz.

D'un convinen que m'es tan deslonhatz
Qu'eu neis m'en for'e mos Folha laissatz.