home page ?


De chantar
Me for'entremes
Pro vetz per cocha de solatz,
S'eu vis que bos chans fos lauzatz!
Pero, s'agues aiuda
De razon o de druda
Valen,
Ges no.m defen
Qu'eu no chantes enquera.
Tan m'es esquiv'e fera
La perd'e.l dans,
Car aissi rema jois e chans
E pretz e galaubia!
Qu'er'apel'om folia,
Si.m deport ni m'esjau ni chan
E no fatz so que l'altre fan.

E no.m par
C'om sia cortes
Que tot jorn vol esser senatz.
Be m'agrada bela foldatz,
Lonhad'e retenguda,
Si com tems e locs muda!
Que.l sen
Fai pareissen
E l'enans'e l'esmera
Qu'eu eis, que chan, l'esquera
Per ver enans
Que chantes, si jois fos afans
Ni trebalhs cortezia.
Ja Deus sos pros no sia,
Qui laissa joi ni bel semblan
Per malvestat ni per engan

Oblidar
Volgra, s'eu pogues,
Mas no posc, so don sui iratz,
Qu'er vei a las grans poestatz
Laissar solatz e bruda,
C'un'ampla recrezuda
Perpren
Que tol joven
E l'enchauss'e l'esfera.
Sapchatz qu'eu no cudera
Fos en mil ans
Tan abaissatz pretz ni bobans
Qu'eissa chavalaria
Val menhs e drudaria,
Pos gardet so pro ni so dan,
No fetz mester de fin aman.

Ges mudar
No posc que no.m pes!
Mas en aisso.m sui conortatz
C'us messatgers ben ensenhatz
M'a dich c'una.m saluda!
Que m'a joia renduda,
Car pren
En chauzimen
Mo chan qu'eu no chantera
Per altra ni crezera
Salutz ni mans!
Mas d'aquesta serai comans,
Tan volh sa senhoria.
Pero s'a leis plazia
Que poisses plus un pauc enan, . . .
Als no.lh quer ni plus no.lh deman.

A preiar
L'agra, si.lh plagues,
Pos per leis sui en joi tornatz,
Que fos nostra bon'amistatz
Per un amic saubuda!
Que plus n'er chartenguda,
Car l'en
Dirai soven
So don no m'alegrera,
Mentre sols m'o celera.
C'onors es grans
E jois, can troba fis amans
Ab cui solatz e ria,
E car no pot quec dia
Dir a s'amia so talan,
Conve c'aia per cui lo.lh man.

Be.m deu far
Tan ma bona fes,
Car anc no fui malveziatz,
Car am fis e fis si'amatz
E sia bevenguda
C'aital com l'ai volguda,
Plazen,
Conhd'e rien,
L'am e tal com l'orera
Que ja re no.i chamjera.
Que.l bels semblans
E.l cors adrechs e benestans
Duchs de bela paria
M'a mes en sa conhdia!
Per qu'eu pren e lais e soan
E m'enardisc e.m vauc doptan.

Sapchatz qu'eu no creiria
Nulh ome qu'el mon sia
C'ades no.lh grazis en chantan
Los dichs e.ls fachs, mas no sai can.

Los dichs li grazisc en chantan
E.ls fachs sobre tot can venran