home page ?


Jois sia comensamens
E fis ab bon'aventura
D'un nou chan qu'era comens!
Car sobravinens
Es e bona ma razos
De faire chansos
Sol om dir qu'es falhimens,
Et es bes e chauzimens
C'us quecs chan
E di'e mostr'en chantan
Can ric gazardo n'aten
Cel c'a Deu serf bonamen.

Per qu'eu, que n'er'alques lens,
No.m tenh, per man d'escriptura,
C'al chantar no torn jauzens!
Tan me sembla gens
E fis lo mesters c'ab sos
I volh far sermos
E precs contrals no-chalens,
Cui cor falh enans c'argens,
Per qu'estan
C'al servizi Deu no van
De paias e d'avol gen
Desliurar lo monimen.

E qui dels fals mescrezens
No pensa ni.s dona cura
Com chaia lor ardimens,
Viu com recrezens!
C'anc melher locs no cre fos
D'esproar los pros,
C'armat de bels garnimens
Sobre lor destrers correns
Conquerran
Benanans'e valor gran,
Don seran pois viu manen
E si morran eissamen.

Mas que val esbaudimens
Al cors, si.l chaps s'en rancura,
Ni que val forsa ni sens,
Can non es parvens
Deus es chaps el cors de nos,
Don nos ve, sai jos,
Lo bes e l'ensenhamens
E l'adrechs chaptenemens
Que l'engan
E la pen'e.l maltalan
E.l vila chaptenemen
Colhem de la charn creissen.

Pos chars es comandamens,
Conve, mentr'om viu ni dura,
C'a Deu si'obediens!
C'amics ni parens
Ni larga possessios
Ni conquist ni dos
No valran dos aguilens
A l'estrenher de las dens.
Mas penran,
Segon so que serviran,
Li bo ben e.lh mal tormen
Ses fi perdurablamen.

Ai, Deus can pauc val jovens,
En que.l cors creis e melhura,
Si.s pert lo melhuramens
Reis omnipotens,
Alques chamjet la sazos
En c'om era bos
Car er paucs pros e niens,
Si sas colpas penedens
Non eschan
Deu serven e.l cor forsan!
C'aissi venra veramen
Al seu primer estamen.

Per que.m par recrezemens,
Si.l reis qu'es maier abdura
Los mals ni.ls deschazemens,
C'om sas ni valens
Estei de l'anar doptos
Pos es sospeissos
C'a la nescer'er guirens,
E las penas e.ls tormens,
Qu'en venran,
Ira Deus amezuran!
Si.lh platz, venjan e parcen,
Merce mescl'ab espaven.

Qu'el aten be sos convens,
Qui que.ls an
Somoven ni abaissan,
E ren als larcs largamen
Com larcs senher larc prezen.

"../"E plassa.lh c'als seus prezen
S'amor lai vas orien