Main PageTroubadours' ListingMore Works by Guilhem de Montanhagol: Sirventes 13

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Qui vol esser agradans e plazens
A totz vuelha dir e far sa honors
A cadaun si co-l devers es lors,
E no sia autius ni reprendens,
Ans ay'ab si mezur'et abstinensa,
E si'aitals en cor cum en parvensa,
Quar atressi deu esser vergonhos
Del mal pessar cum del dir totz hom pros.

Quar anc non dec caber fals pessamens
En lial cor, ans tanh que-s vir alhors
E-l cambi tant que non hiesca clamors!
Ni no-l vengua en cor nulhs fols talens,
Qu'om non es pros qu'us fols volers lo vensa,
Ni es razos de far desconoyssensa,
Quar en totz faitz deu gardar totz hom bos,
Ans que-l fassa, si-l faitz li er dans o pros.

Res non es tan grazit entre las gens
Cum mezura, quar als non es valors
Mas qu'om valha segon qu'es sa ricors:
Quar mezura non es mas solamens
So que de pauc e de trop tol falhensa!
Entre'aquestz dos la forma conoyssensa
E fai vertut d'aquestz vicis amdos
Tolhen los mals d'ambas las falhizos.

Homes trob'om larcx e mal conoyssens
Pero non es largueza mas folhors
Qui dona si que no-l siegua lauzors.
Quar laus non es mas blasmes e nosens
Quan az home da trop part sa valensa!
E qui-l da mens fai i mais de falhensa
Quar sos dos pert e siec l'en mal ressos
Cel que gieta mezura de sos dos.

Quar ges no son egals totas las gens
Per que-l savis honra mais los melhors.
Mas ar volon li ric fols cridadors,
Don farion a cridar malamens
E a blasmar ab critz de vil tenensa!
E quar li fol lauzon ses entendensa
So qu'ilh mal fan, lur lauzars lur par bos,
Mas fols laus chai quar no-l soste razos.

Hom deu esser vergonhos e sufrens,
Si al segle vol pujar sa valors,
E, temen Dieu, creyssera sa ricors
Ab lealtat et ab essenhamens
E trobara mezur'e conoyssensa
Que-l faran far corteza captenensa
E laissar mal e far faitz valoros,
E enaissi aura pretz cabalos.

Reys Castellas, vos tenetz tal tenensa
On totz lo mons troba totz temps valensa,
E vos, fazen ricx faitz e cars e bos,
Sabetz lo luec, senher, honrar e vos.