Main PageTroubadours' ListingMore Works by Guiraut de Calanso

Ab la verdura
Del temps qui meillura
Per bon' aventura
Mi pren ades cura
De joi e d'amor!
Car qui-s rancura
Ni trop mal s'aura,
Totz temps li pejura!
Doncs s'ieu ai ardura
Cobri ma dolor
E mostr' el gaug e rescondi lo plor.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Que-l fassa centura
Sotz sa vestedura
De mos bratz, mas dura
M'es del joi meillor,
Don ai frachura.
Mas pos m'asegura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mos cors que s'atura
Que no-m vir aillor!
Car trop es grieu qui perlonga labor

Preisan
Ploran,
Qu'ans a perduda sa vida
Cercan
Mudan
C'autra no-ll es escarida.
Mas dan
Noi blan
Car si tot no m'es aizida,
Pensan
N'ai tan
C'autra no m'es encobida.

E so que-n ai
Ten mon cor gai,
Per so car sai
Qu'el mon non a plus chausida!
E doncs, s'il plai,
Tolla-m d'esmai
Ab joi verai
E senes tota gandida.

Quar s'eu-m fi
En sa bella semblansa
Membres li
Sol de la benenansa!
Si m'auci
Sera desmesuransa!
Qu'en aissi
Ai en leis m'esperansa

Con pelegri
Outramari
Crezon en l'om de perdonansa!
Donc se-ls esdi
Anc mala vi
Mon Sen ni sa gaia semblansa

Mas non crei mia
De ma dous' amia
Que tan mala sia
Que-m laisses morir,
C'ab bon seignor se deu om enriquir.
E s'ieu n'avia
So que plus volria,
Ja mais non auria
De mort nuill consir,
Ni pueis nuill mal no-m poiria avenir!
E si-m crezia,
Ja mais no-m calria
Faire romaria
Per m'arma guerir,
Sol que m'aizis so qu'eu plus en desir.

Mas de-l vezer
Non ai poder
Soven
Que mon corage-l dia!
E qui de ser
Part son voler
Fugen,
Greu cobra pueis el dia!
Doncs s'ieu-n esper
Loc de lezer
Sufren,
Ma dousa car' amia,
Ja pueis doler
Per noncaler
No-m ren,
Ni-m fezes, si-us plazia!

Car sitot non ai lo dever,
Con de vos prezatz sia,
Fin' amor m'ajud' a valer:
Per totz jorns me castia

Que no-m vire
Ni-m n'aire,
Car bos sufrire
Es leu gauzire
Ab le rire
Prenden,
S'ieu consire.
Mais n'attire,
Mi dons, martire
Ab greu dezire,
Can remire
Vezen

Vostre cors, que deu-s conquerer.
Car Amors m'o afia,
Dompn', ab merce voil remaner
En vostra seignoria:
C'unz de comensar ses aver
En vos creis chascun dia.