Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Tan franc cors de dompn'ai trobat
A Villafranca e tan plazen,
Qe m'acoilli tan francamen,
Qe de franc m'a son serf tornat.
Mas franqeza com m'adui a servir,
Qe.m deuria, s'eu era sers, franqir
Car dompna pros ab sa franca douzor
Cor d'ome franc fai leu son servidor.

S'ieu agues ges de franqetat,
Eu amera son franc cors gen,
Mas no ai tan franc ardimen
D'entendr'en tan franc'amistat!
Mas son franc pretz sivals farai auzir,
Tan qe mains francs farai sers devenir
De lei, cui am francamen ad honor,
Ab fi cor franc, mas no en dreit d'amor.

Dompna, ia mais no voill francs devenir
De vos honrar francamen e servir,
Q'eu fora fols, pois ai tan franc seignor,
Si franqetat demandava maior.