Main PageTroubadours' ListingMore Works by Lanfranc Cigala

The prosody guide is available as a book. Click here for details.

Entre mon cor e me e mon saber
Si moc tenzos, l'autra nuiz, qe-m dormia,
Del faillimen don si plaingnon l'aman:
Qu'eu dizia q'en lur colp'esdeve
E mos cors ditz: seingnor, ges eu no-l cre!
Anz es amors cel qui fai tot l'engan.
E-l sens carget las domnas de faillia!
Et enaissi tenzonem tro al dia.

Mos cors levet et dis: e-us voill querer,
Seingnor, si-us platz, perdon qu'eu primers dia.
Se cel qi fail agues lo dol e-l dan,
Tot l'agr'amors, c'aitan mal si capte,
Qu'el destreing l'un e laiss'a l'autre-l fre,
E l'un te sors, l'autre carga d'afan,
E fui als pros, e-il fals n'an manentia:
Ara iutiaz si res piegtz far poiria.

Et eu, seingnor, en dirai mo voler,
--Zo dis mos senz--, qu'eu crei que-il failla sia
De las domnas, car si fan pregar tan.
Es er tals us qe can la dompna ve
Qui ben la prec, ia mais no-ill volra be!
Pois prega tal qu'ela non vi pregan!
Mas eu tengra plus bella cortezia
Si de cellui qi l'ames fos amia.

Senz, vos e-l cor failletz, al mieu parer,
Qe-l faillimenz mou totz de leuiaria
Dels amadors, qui son fals e chanjan,
E car domnas i trobon pauc de fe,
Si fan preiar et longnon lur merce
Per conoisser lo leial del truan!
E quan trobon amic senz tricharia
Li fan amor, si com a faig la mia.

Ab tan mi fon venguda per vezer,
So-m fon senblan, madonna que-m disia:
Bels douz amics, eu vos ren merce gran
De la honor qu'aves faicha per me
A las dompnas, e non failletz de re.
Si-l drut fosson tal can vos, ia blasman
Non s'anera negus de drudaria,
Mas savis iau e-l fols beu sa follia.

Domna, merces, quar m'aves onrat tan!
Vostre sui eu e serai a ma via,
E-m lau de vos, qi que-s plaingna d'amia.